RAAD logo

Informatie en inspiratie voor commissarissen,
toezichthouders en bestuurders

KPMG logo
 
Laatst bijgewerkt op 23 mei 2018
 

Gebruiksvoorwaarden RAAD programma

 1. Registratie voor, en de deelname aan, de RAAD-website is bedoeld voor commissarissen, toezichthouders en bestuurders van grote (internationale) en middelgrote organisaties (500+ medewerkers) in zowel de profit als non-profit sector. KPMG behoudt zich het recht voor om deelname aan de RAAD-website te weigeren. De door u via het RAAD registratieformulier ingevulde persoonsgegevens zullen mede worden gebruikt door KPMG om te bepalen of u tot de doelgroep behoort. Mocht KPMG besluiten uw deelname niet te honoreren, dan zullen we u hiervan op de hoogte brengen en zullen de door u ingevulde gegevens worden verwijderd.
 2. Wanneer uw deelname wordt gehonoreerd, ontvangt u van ons per e-mail een tijdelijk wachtwoord waarmee u kunt inloggen op raad.kpmg.nl. De eerste keer dat u inlogt wordt u gevraagd een nieuw wachtwoord aan te maken.
 3. Na registratie worden de door u via het RAAD registratieformulier ingevulde persoonsgegevens gebruikt om u per e-mail te informeren over onderwerpen verbonden aan het RAAD programma. Deze informatie kan betrekking hebben op de RAAD-nieuwsbrief en uitnodigingen voor RAAD-bijeenkomsten.
 4. U kunt op ieder moment uw profiel en gegevens inzien en aanpassen. U kunt uw profiel benaderen door in te loggen op raad.kpmg.nl met behulp van uw e-mail adres en wachtwoord.
 5. De grondslag waarop de verwerking van uw persoonsgegevens via dit formulier berust is uw toestemming (consent).
 6. U kunt uw toestemming op ieder moment intrekken via de uitschrijfmogelijkheid die in ieder e-mailbericht zal staan dat wij u in het kader van deze verwerking sturen. Ook kunt u zich uitschrijven door in te loggen op raad.kpmg.nl en op uw profielpagina te kiezen voor ‘Profiel verwijderen’.
 7. Als onderdeel van deze verwerking zullen wij uw gegevens opslaan in ons relatiebeheersysteem (CRM). Wanneer uw gegevens hier al in voorkomen vanwege andere verwerkingen (bijvoorbeeld lopende dienstverlening of sales gesprekken) dan zullen wij de door u verstrekte gegevens hieraan toevoegen. Hiermee borgen we een eenduidig beeld van u als relatie van KPMG.
 8. Wij spannen ons in om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan nodig is. Voor de door u via dit formulier ingevulde persoonsgegevens hanteren wij een standaard bewaartermijn van 1 jaar. Deze bewaartermijn gaat in op het moment dat uw persoonsgegevens langer dan 1 jaar niet actief zijn bijgewerkt of gebruikt door u of door KPMG.
 9. KPMG beschermt uw persoonsgegevens tegen ongeautoriseerde vernietiging, verlies, wijziging of ongeoorloofde openbaarmaking door middel van haar beveiligingsbeleid en procedures. Echter, ondanks de vergaande inspanningen van KPMG, kan de integriteit van de gegevens niet absoluut worden gewaarborgd tegen alle bedreigingen. 
 10. Toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt tot degenen die namens KPMG betrokken zijn bij deze verwerking (namelijk het beoordelen van de registratie, het informeren van u per e-mail en via de website over onderwerpen verbonden aan het RAAD programma en het geautomatiseerd toegang geven tot uw eigen profiel) en die anderszins binnen de kaders van de privacywetgeving daartoe gerechtigd zijn. De individuen die toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van dergelijke informatie te handhaven.
 11. Voor deze verwerking kunnen wij gebruik maken van diensten van derde partijen, zoals met betrekking tot IT-diensten en andere (administratieve) ondersteuning bij het uitsturen van de e-mailings. Met de betreffende partijen worden passende overeenkomsten gesloten waarin o.a. een juiste en veilige verwerking van de gegevens is geborgd, conform de geldende wet- en regelgeving.
 12. U hebt het recht om van KPMG informatie te verkrijgen over de persoonsgegevens die KPMG over u verwerkt. Daarnaast hebt u het recht om KPMG te verzoeken uw persoonsgegevens in te zien, over te dragen (dataportabiliteit), te laten corrigeren of verwijderen of de verwerking daarvan te laten beperken. Indien u gebruik wenst te maken van deze rechten of andere vragen of opmerkingen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met ons via privacy@kpmg.nl. KPMG heeft daarnaast een functionaris gegevensbescherming aangesteld, u kunt contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming via FG@kpmg.nl
 13. Indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door KPMG inbreuk maakt op uw rechten hebt u ook de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de toezichthoudende (privacy) autoriteit in uw land (in Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens). 
 14. Meer details over hoe KPMG persoonsgegevens verzamelt, gebruikt, deelt en beschermt kunt u lezen in onze Online Privacy Statement.